Vitajte! Som Barbora Boldižarová Hajková, prekladateľka a lektorka anglického jazyka.

O mne

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková

Prekladateľka a lektorka

Som prekladateľka a lektorka anglického jazyka so sídlom v Košiciach. Anglickému jazyku sa venujem od vysokej školy, keď som svoje štúdium zamerala na anglický jazyk a literatúru na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Po skončení vysokej školy som naberala skúsenosti ako učiteľka anglického jazyka na strednej škole a zároveň som pôsobila ako lektorka angličtiny v súkromnej jazykovej škole. Od roku 2005 pôsobím ako úradná prekladateľka pre anglický jazyk zapísaná v zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Moja práca ma veľmi baví a snažím sa neustále si svoje vedomosti ďalej rozširovať nielen v oblasti anglického jazyka ale aj štúdiom iných jazykov.Služby

Úradné preklady (preklady s okrúhlou pečiatkou) z/do anglického jazyka.

Preklady diplomov, vysvedčení, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych a rodných listov, súdnych rozhodnutí, obchodných zmlúv a i. Úradný preklad sa viaže spolu s originálom alebo notárom overenou kópiou či obyčajnou kópiou prekladanej listiny, záleží od požiadaviek inštitúcie, ktorej má byť preklad predložený. Na žiadosť klienta je možné zabezpečiť notárske overenie alebo apostillovanie listiny. Preklad je možné doručiť osobne alebo zaslať poštou, prípadne ho naskenovať a zaslať elektronickou poštou.

Neúradné (bežné aj odborné preklady bez okrúhlej pečiatky) preklady z/do anglického jazyka

Preklady dokumentov, ktoré si nevyžadujú okrúhlu pečiatku.

Individuálne kurzy anglického jazyka

Výučba anglického jazyka zameraná na potreby klienta v priestoroch klienta.Ceny

Úradný preklad

Cena 19,92 EUR/NS

v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacími vyhláškami č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z.

NS = normostrana = 1800 znakov s medzerami

Preklady formulárových typov dokumentov (matričné doklady – rodné a sobášne listy, vysvedčenia, diplomy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra s  veľmi výhodnou zľavou).

Na požiadanie vám rada obratom vypracujem nezáväznú cenovú ponuku za vyhotovenie prekladu vášho dokumentu vo vami požadovanom termíne.

Neúradný preklad

Cena od 10 EUR/NS

NS = normostrana = 1800 znakov s medzerami

Cena závisí od odbornej náročnosti textu, rýchlosti dodania prekladu

Na požiadanie vám rada obratom vypracujem nezáväznú cenovú ponuku za vyhotovenie prekladu vášho dokumentu vo vami požadovanom termíne.

Individuálne kurzy anglického jazyka

Cena od 15 EUR/60 min.

Prvé stretnutie je zamerané na zistenie úrovne ovládania jazyka a stanovenie cieľov a vhodného termínu výučby. Toto stretnutie je nezáväzné a bezplatné.Kalkulácia ceny prekladu

Zvoľte požadovaný druh prekladu

*výpočet ceny je orientačný a pri úradnom preklade neráta so zaokrúhľovaním každej začatej normostrany na celú stranu (prípadne pol normostrany)Kontakt

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková
Letná 14
040 01 Košice
IČO: 37 518 810
DIČ: 1044160832
Tel.č: 0910 974 072
E-mail: bbhajkova@yahoo.com /
bbhajkova@gmail.com
Office: HUBa Coworking, Gorkého 2, Tabačka Kulturfabrik

Kontaktný formulár


Teším sa na spoluprácu s vami!